Posty

Wyświetlanie postów z października 6, 2013

Nadbold

"W tekście jest dużo wyboldowanych fragmentów, może ten ważny nagłówek napisać jakimś nadboldem"

Bardziej

"Layout z ludźmi nam się podoba, ale może spróbujcie jeszcze coś bardziej"

Top of the top

Upalona babka

Statki na redzie

Rozumiem